Πρόγραμμα "κάν΄το σωστά "

Η Γ΄ τάξη του Λυκείου Βασιλικού συμμετείχε στο πρόγραμμα " κάν΄το σωστά ", το οποίο αναπτύχθηκε και υλοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Ελληνικού  Ινστιτούτου Έρευνας & Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & μείωση των τροχαίων ατυχημάτων " Πάνος Μυλωνάς ".

Τα παιδιά μας ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν πριν την κρίσιμη ηλικία της έκδοσης διπλώματος οδήγησης, σε θέματα που αφορούν την εμπέδωση των αιτιών και συνεπειών των τροχαίων συμβάντων, τη διαμόρφωση ενημερωμένων χρηστών του δρόμου και τη δημιουργία κουλτούρας υπεύθυνων πολιτών. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με κινητή μονάδα.