Διευθυντής

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το σχολικό συμβούλιο αποτελεί ένα από τα όργανα διοίκησης του σχολείου, την ύπαρξη του οποίου πολλοί......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για να είναι σωστή και ολοκληρωμένη η διατύπωση μιας άποψης, μιας κριτικής αλλά πολλές φορές και μιας κατηγορίας από τη μια......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ο διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου που διευθύνει......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ