Κοινότητες Μαθητών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Επειδή όταν γνωρίζουμε είναι πολύ καλύτερο για όλους μας......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα 21/10/2016, ημέρα Πέμπτη και κατά τη διάρκεια των 3 τελευταίων διδακτικών ωρών οι μαθητές......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ