Εφημερίες Διδασκόντων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Οι εφημερίες διαμορφώνονται με βάση τους χώρους επιτήρησης του σχολείου, το διαθέσιμο προσωπικό......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ