ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 Σας ενημερώνουμε για την συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων το οποίο θα είναι στη διάθεσή σας για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του και τις ευθύνες του.

    ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

    Μπορείτε να ανοίξετε και να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία.

  • Excel

    (34.0Kb)