Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για να είναι σωστή και ολοκληρωμένη η διατύπωση μιας άποψης, μιας κριτικής αλλά πολλές φορές και μιας κατηγορίας από τη μια, αλλά και για να είναι πετυχημένη η άσκηση του έργου από την άλλη, όλοι πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. 
Δεν είναι ανάγκη να διαβάσουμε όλοι όλο το βιβλίο. Ας επιλέξουμε ότι μας ενδιαφέρει αλλά και ας έχουμε μια πηγή στην οποία θα ανατρέχουμε κάθε φορά πρίν, ασκήσουμε, κρίνουμε, παραπονεθούμε ή και κατηγορήσουμε. 

    ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

    Μπορείτε να ανοίξετε και να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία.

  • PDF

    (2662.5Kb)