Οι μαθητές του ομίλου Αστροσωματιδιακής Φυσικής σε ώρα εργασίας κατά την βαθμονόμηση του ανιχνευτή κοσμικής ακτινοβολίας στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας που συμμετέχουν στον όμιλο Αστροσωματιδιακής Φυσικής, πραγματοποιούν την βαθμονόμηση του ανιχνευτή 16 Κοσμικής Ακτινοβολίας του ΕΑΠ στο Εργαστήριο Φυσικών επιστημών του σχολείου μας. Μετά το τέλος της βαθμονόμησης θα γίνει η η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων των ατμοσφαιρικών καταιονισμών που θα λάβει ο ανιχνευτής.