ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Πληροφορικής
Έχει δώδεκα θέσεις εργασίας και χρησιμοποιείται για τα μαθήματα του Λυκείου. Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Λυκείου λειτουργεί από το 2003 με Λειτουργικό Σύστημα Windows 2000.

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Το σχολείο μας διαθέτει ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών μα 22 θέσεις εργασίας. Χρησιμοποιείται από όλους τους καθηγητές των Φυσικών Επιστημών με την καθοδήγηση του εκάστοτε Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων που προβλέπονται απο το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Ο εξοπλισμός του είναι επαρκής, η καθαριότητά του εξασφαλισμένη, η αγορά αναλώσιμων εξασφαλίζεται από τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής, και το μόνο που χρειάζεται άμεσα είναι ο ηλεκτρονικός του εξοπλισμός αφού τόσο ο υπολογιστής του όσο και ο εκτυπωτής του είναι πεπαλαιωμένοι και δύσχρηστοι.

Εργαστήριο Τεχνολογίας
Το σχολικό συγκρότημα του ΓΕΛ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ δεν διέθεται από την κατασκευή του ιδιαίτερη αίθουσα Εργαστηρίου Τεχνολογίας, μαθήματος που διδασκόταν στην Α Λυκείου. " Βαπτίστηκε" έτσι μια σχετικά μεγάλη αίθουσα στο ισόγειο του αρχικού κτιρίου που ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε. Οι αλλαγές στο Λύκειο, "εξαφάνισαν " το μάθημα και μετέτρεψαν την αίθουσα σε αίθουσα διδασκαλίας αρχικά και σε χώρο αποθήκευσης βιβλίων στη συνέχεια. Δυστυχώς δεν είναι εφικτή η χρησιμοποίησή της ούτε για το μάθημα του Project, το οποίο απαιτεί αίθουσες εργαστηριακού τύπου, επειδή είναι αδύνατος ο εξοπλισμός της με υπολογιστές ή άλλα μέσα διδασκαλίας που χρειάζονται. 

Μετατρέψαμε από πέρυσι λοιπόν μία αίθουσα δίπλα στο εργαστήριο πληροφορικής σε αίθουσα εργαστηρίου Project και Προβολών, εξοπλισμένη με ένα υπολογιστή ευγενική χορηγία του Διευθυντή μας κου ΚΑΚΑΒΑ ΧΡΗΣΤΟΥ και ενός βιντεοπροβολέα  χορηγία της κας ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ , διευθύντριας σχολής χορού, που έτσι μας ευχαρίστησε για την παραχώρηση του αύλιου χώρου και την διευκόλυνση γενικότερα για την πραγματοποίηση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της σχολής της.

 • Εργαστήριο

  Εργαστήριο

 • Εργαστήριο

  Εργαστήριο

 • Εργαστήριο

  Εργαστήριο

 • Εργαστήριο

  Εργαστήριο