ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ο όμιλος ασχολείται με το καθιερωμένο πρότυπο, τα στοιχειώδη σωμάτια, την πηγή ,προέλευση και ιδιότητες της κοσμικής ακτινοβολίας και την λήψη μετρήσεων των καταιονισμών χρησιμοποιώντας τους ανιχνευτές κοσμικής ακτινοβολίας που είναι εγκατεστημένοι στον χώρο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην πόλη της Πάτρας. Ο όμιλος συμμετέχει με ομάδα 14 μαθητών της Β΄ Λυκείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μNet του Εργαστηρίου Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, υπό την επίβλεψη του Αντώνιου Λέισου, Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής και του επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου. Οι μαθητές μας εκπαιδεύονται με τον συντονισμό , την υποστήριξη και την καθοδήγηση των υπεύθυνων Καθηγητών του σχολείου μας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Moodle του ΕΑΠ σε:

 1. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια
 2. Κοσμική Ακτινοβολία Υψηλής Ενέργειας και Εκτεταμένοι Ατμοσφαιρικοί Καταιονισμοί.
 3. Τεχνολογία Ανιχνευτών- Το σύστημα Ανιχνευτικών Σταθμών του ΕΑΠ-Το εκπαιδευτικό τηλεσκόπιο μCosmics
 4. Η Ανιχνευτική Μονάδα του Τηλεσκοπίου: Κατασκευή, Αρχή Λειτουργίας, Τεχνικά Χαρακτηριστικά
 5. Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ροής Μιονίων με το τηλεσκόπιο μCosmics
 6. Βαθμονόμηση του Τηλεσκοπίου μCosmics
 7. Μελέτες Γεωμετρίας και Διάταξης του Τηλεσκοπίου μCosmics
 8. Συλλογή Δεδομένων και παρακολούθηση Ανιχνευτή
 9. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων- Συμπεράσματα για τα Φυσικά Χαρακτηριστικά της Κοσμικής Ακτινοβολίας

Παράλληλα με το τέλος του προγράμματος οι μαθητές του ομίλου εκπονούν την αντίστοιχη ερευνητική εργασία.

Ο όμιλος ταυτόχρονα ασχολείται και με τις εξής δραστηριότητες ( Projects )

 1. Η μετάβαση από το Γεωκεντρικό Σύστημα του Κλαύδιου Πτολεμαίου στο Ηλιοκεντρικό. Ο Γαλιλαίος και οι φάσεις της Αφροδίτης. Μέτρηση Περιόδου Περιφοράς Πλανήτη από την Λαμπρότητά του.
 2. Μέτρηση της Πολικής και Ισημερινής Περιφέρειας της Γης με την μέθοδο του Ποσειδώνιου.
 3. Προσομοιώσεις φαινομένων με Αριθμητικές Μεθόδους και αξιοποίησή τους στη Διδασκαλία και τη Μάθηση.

Ο συντονιστής του ομίλου 

Π. ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕ04.01 - MSc