AΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου

A. Oι απουσι?ες των μαθητω?ν/τριω?ν με?χρι 20-3-2019, που οφει?λονται σε εποχικη? γρι?πη και επιβεβαιω?νονται με ιατρικε?ς βεβαιω?σεις/γνωματευ?σεις που εκδο?θηκαν πριν τις 13-3-2019, δεν θα προσμετρηθου?ν.

B. Απουσι?ες απο? 21-3-2019 προσμετρω?νται κανονικα?, ανεξα?ρτητα απο? την ημερομηνι?α ε?κδοσης των βεβαιω?σεων/γνωματευ?σεων και οι μαθητε?ς/τριες δυ?νανται να κα?νουν χρη?ση του προβλεπο?μενου ορι?ου απουσιω?ν, καθω?ς και του α?ρθρου 24 της με αρ.πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1- 2018 Υ.Α (Β ?120).

Τα παραπάνω προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος, που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.
 Επισημαι?νεται ο?τι το σχετικο? πεδι?ο στο Πληροφοριακο? Συ?στημα myschool θα μει?νει ανοικτο? με?χρι 21-3-2019, προκειμε?νου να καταχωριστου?ν απουσι?ες που ε?χουν πραγματοποιηθει? με?χρι 20-3-2019.