Σχολική επιτροπή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης των κυλικείων των δημοσίων σχολείων......

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ