ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Να δώσουν την απαραίτητη προσοχή οι υποψήφιοι των ειδικών μαθημάτων και ιδιαίτερα όσοι εξετάζονται προφορικά στις δυο εγκυκλίους.

    ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

    Μπορείτε να ανοίξετε και να κατεβάσετε τα παρακάτω αρχεία.

  • Word

    (0.0Kb)
  • Word

    (0.0Kb)